Sources

Berners-Lee, Tim: 5 star open data, www.5stardata.info

Borg, S. & Kuula, A. (2007): Julkisrahoitteisen tutkimusdatan avoin saatavuus ja elinkaari. Valmisteluraportti OECD:n datasuosituksen toimeenpanomahdollisuuksista Suomessa.

Costas, R. – Meijer, I. – Zahedi, Z. – Wouters, P.(2013): The Value of Research Data − Metrics for datasets from a cultural and technical point of view. A Knowledge Exchange Report. 2013. [www.knowledge-exchange.info/datametrics]

Creative Commons Suomi: creativecommons.fi

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy. 2010. Tutkimuksen tietoaineistot - Olennaisen käsikirja päättäjille (pdf).

FSD eli Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto http://www.fsd.uta.fi

FSD eli Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto: Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja.

Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto HELDA.

Kansallinen Digitaalinen Kirjasto (2013): KDK:n hallinnolliset ja rakenteelliset metatiedot ja aineiston paketointi,

Linked Data Finland, http://www.seco.tkk.fi/projects/ldf/

NIH Data Sharing Policy and Implementation Guidance [http://grants1.nih.gov/grants/policy/data_sharing/data_sharing_guidance.htm#unique] (9.2.2013)

Oksanen-Särelä (2009): Opas tutkimusaineistojen tiedonhallintaan http://wiki.helsinki.fi/display/aineistonhallinta/Etusivu

Poikola A, Kola O, Hintikka Kari A (2010): Julkinen data - johdatus tietovarantojen avaamiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö.

Siipilehto L, Kuusniemi M (2012): Aineistonhallintasuunnitelma https://wiki.helsinki.fi/display/Tutkimusdataraportti/Aineistonhallintasuunnitelma

Suomen Akatemia, www.aka.fi

Suomen Open Access -työryhmä http://www.finnoa.fi/

Suomen sähköinen säädöskokoelma www.finlex.fi

Tekes, www.tekes.fi

The Standard of Good Practice for Information Security https://www.securityforum.org/userfiles/public/SOGP.pdf

Tutkimuseettinen neuvottelukunta: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. 2012

Valtiovarainministeriön tietoturvasivut http://www.vm.fi/vm/fi/16_ict_toiminta/009_Tietoturvallisuus/index.jsp

Viestintäviraston tietoturvauutisia http://www.cert.fi/tietoturvanyt.html

Voutilainen, Tomi: Yliopistojen asiakirjahallinnon oikeudellisia kysymyksiä. Edilex 12.10.2010. [www.edilex.fi] (12.12.2012).