Linjauksia

Avoin tiede ja tutkimus on koko tiedeyhteisön yhteinen haaste ja mahdollisuus.

Avoin tiede ja tutkimus on noussut kansainvälisesti merkittäväksi tavaksi edistää tieteellistä ja taiteellista tutkimusta ja toisaalta myös lisätä tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Sen avulla tutkimuksen tulokset ovat nopeasti muiden tutkijoiden saatavilla, mikä säästää resursseja, edistää tutkimuksen korkeaa laatua ja mahdollistaa uusien tutkimuskysymysten nousun.

Avoin tiede ja tutkimus innostaa kansalaisia, yrityksiä ja päätöksentekijöitä sekä mahdollistaa uusia oivalluksia ja tuottaa arvokasta ymmärrystä. Avoin tiede ja tutkimus laajentaa mahdollisuuksia osallistua tieteelliseen ja taiteelliseen tutkimukseen. Tämä edellyttää tutkimuksen tuottamien ja tarvitsemien julkaisujen, datan, menetelmien, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittaista saatavuutta.

Avoin tiede ja tutkimus on myös valtava kulttuurimuutos tutkimusyhteisölle. Se muokkaa tutkimuksen tekemisen ja tutkimuksesta kertomisen malleja, muuttaa tapaa rahoittaa tutkimuksen tekoa ja tulosten jakamista sekä johtaa uudenlaiseen avoimeen ja yhteisölliseen toimintakulttuuriin.

Merkittäviä kysymyksiä on siis runsaasti. Osa kysymyksistä on selkeästi kotimaisia, mutta enenevissä määrin avoimen tieteen ja tutkimuksen kulttuurin mahdollisuudet ja haasteet jaetaan kansainvälisellä tutkimuskentällä.

On tullut aika yhdessä ottaa avoimuus osaksi tieteen arkea. Uusiin haasteisiin on Suomessa hyvät edellytykset tarttua. Avoin tiede ja tutkimus -hanke 2014–2017 oli Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena oli edistää tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta, tukea avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatapojen sisäistämistä tutkijayhteisössä sekä lisätä tutkimuksen ja tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Nyt jatkamme yhdessä tältä pohjalta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on siirtänyt avoimen tieteen viestinnän tehtävät Tieteellisten Seurain Valtuuskunnalle (TSV). TSV:llä on pitkä historia erityisesti avoimen julkaisemisen edistämisessä sekä tieteen tuomisessa osaksi yhteiskuntaa, sen päätöksentekoa ja kansalaistoimintaa. TSV on ollut mukana, kun avoimen tieteen keskeiset toimijat ovat yhdessä pyrkineet hahmottamaan, miten avoimen tieteen yhteinen tekeminen koordinoidaan ja miten siitä viestitään.

Päivitetty 11.9.2019 06.13