Koordinaatio

Avoin tiede ja tutkimus suomalaisessa tutkimusyhteisössä vaatii koordinaatiota. Koordinoinnista vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunta Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Koordinaation tavoitteena on edistää tutkimusyhteisön sisällä keskustelua avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteista ja keinoista, lisätä yhteistyötä sekä tietoisuutta avoimen tieteen ja tutkimuksen mahdollisuuksista, haasteista ja niiden ratkaisuista.

Koordinaatio perustuu vahvasti koko tutkimusyhteisön yhteistyölle. Mukana koordinaatiossa ovat yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, rahoittajat, kirjastot sekä arkistot. Koordinaation ytimessä ovat seuraavat periaatteet:

  • Koordinaatio on itsessään avointa
  • Koordinaatiossa rakenne on mahdollisimman kevyt ja oleellisia ovat olemassa olevat verkostot ja hankkeet
  • Koordinaatiossa keskitytään tutkimusyhteisön yhteisesti nostamiin, keskeisiin avoimen tieteen ja tutkimuksen kysymyksiin

Koordinaatiomalli perustuu työryhmien, asiantuntijaryhmien ja ohjausryhmän yhteistyöhön.

Koordinaation rakenne muotoutuu yhteistyössä. Koko tutkimuskentän yhteistyötä rakennetaan nyt uudella tavalla, joten jokaisella on mahdollisuus olla mukana tekemässä siitä toimivaa!

Lisätietoja koordinaatiosta saat kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoelta: henriikka.mustajoki(@)tsv.fi
 

Päivitetty 28.11.2019 06.35