Koordinaatio

Avoin tiede vaatii kansallista koordinaatiota. Koordinoinnista vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunta Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Koordinaation tavoitteena on edistää kansallista keskustelua avoimen tieteen tavoitteista ja keinoista, lisätä yhteistyötä sekä tietoisuutta avoimen tieteen mahdollisuuksista, haasteista ja niiden ratkaisuista.

Koordinaatio perustuu vahvasti koko tutkimusyhteisön yhteistyölle. Mukana koordinaatiossa ovat yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, rahoittajat, kirjastot sekä arkistot. Koordinaation ytimessä ovat seuraavat periaatteet:

  • Koordinaatio on itsessään avointa
  • Koordinaatiossa rakenne on mahdollisimman kevyt ja oleellisia ovat olemassa olevat verkostot ja hankkeet
  • Koordinaatiossa keskitytään tutkimusyhteisön yhteisesti nostamiin, keskeisiin avoimen tieteen kysymyksiin

Koordinaatiomalli perustuu työryhmien, asiantuntijaryhmien ja strategiaryhmän yhteistyöhön.

Koordinaation lopullinen rakenne muotoutuu yhteistyössä. Koko tutkimuskentän yhteistyötä rakennetaan nyt uudella tavalla, joten jokaisella on mahdollisuus olla mukana tekemässä siitä toimivaa!

Lisätietoja koordinaatiosta saat kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoelta: henriikka.mustajoki(@)tsv.fi
 

Päivitetty 10.12.2018 09.11